10 Anime Fights Which Gives Goosebumps

Gogeta Vs. Broly

Shigeo Kageyama Vs. Toichiro Suzuki

Luffy Vs. Kaido

Yuji Itadori And Aoi Todo Vs. Hanami

Mitsuri Vs. Hantengu

Kyojuro Rengoku Vs. Akaza

Saitama Vs. Boros

Chainsaw Man Vs. Katana Man

Levi Ackerman Vs. Kenny Ackerman

Tengen Uzui Vs. Gyutaro